محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 •      آیرودینامیک
  •    - آیرودینامیک تحلیلی
  •    - آیرودینامیک تجربی
  •    - آیرودینامیک عددی
  •    - آیروآکوستیک
  •    - آیرودینامیک ریز پرنده‌ها
 •      پیشرانش
  •    - دینامیک گازها
  •    - سوخت و احتراق
  •    - توربوماشین‌ها
  •    - سیستم‌های پیشرانش
 •      سازه‌های هوافضایی
  •    - مکانیک مواد
  •    - دینامیک سازه و ارتعاشات
  •    - خزش، خستگی و شکست
  •    - آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب
  •    - تحلیل، طراحی و بهینه سازی سازه‌ها
  •    - روش‌های ساخت
  •    - مهندسی مواد هوافضایی
 •      علوم و فناوری فضایی
  •    - طراحی سیستم‌های فضایی
  •    - فناوری‌های نوین فضایی
  •    - مدول‌ها و قطعات فضایی
  •    - دینامیک و کنترل فضاپیماها
  •    - ایستگاه‌ها و تجهیزات زمینی
  •    - استاندارد و تست‌ها
 •      دینامیک پرواز و کنترل
  •    - دینامیک، کنترل و پایداری
  •    - هدایت و ناوبری
  •    - شبیه سازی پرواز
  •    - آزمایشات پروازی
  •    - طراحی وسایل پرنده
  •    - اویونیک
 •      مدیریت صنایع هوافضایی
  •    - مدیریت پروژه‌های هوافضایی
  •    - خدمات فرودگاهی
  •    - مراقبت پرواز
  •    - قوانین و حقوق هوافضایی
  •    - خصوصی سازی و اقتصاد حمل و نقل هوایی
  •    - ایمنی پرواز
  •    - قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک
  •    - آینده نگاری در هوافضا