ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

اسامی اعضای هیات مدیره دوره دهم انجمن هوافضای ایران را با استفاده از منوی زیر می توانید مشاهده فرمائید.

رئیس
دکتر محمد همایون صدر

نایب رئیس
 دکتر فرشاد پازوکی

خزانه دار
 دکتر ابوالقاسم نقاش
 
دبیر
 دکتر سیدمهدی میرساجدی

عضو اصلی
 - دکتر محمد طیبی‌رهنی
- دکتر حمید پرهیزکار
- دکتر امیرعلی نیکخواه
- دکتر مهدی فکور   
- دکتر محمد مهدی جعفری

بازرس اصلی
- دکتر رضا خاکی
- دکتر  نوابی
      
  
عضو علی البدل
- دکتر اصغر فرشباف
- دکتر  داود اسدی
- دکتر  علی نوری


بازرس علی البدل
 دکتر سیدحمید جلالی نائینی